جانشین RQ-170 رونمایی شد یک مجله آمریکایی از ساخت یک هواپیمای بدون سرنشین جدید و سبک وزن توسط نیروی هوایی ایالات متحده با قابلیت ضد رادار خبر داد. مجله «افیشن ویک» در جدیدترین شماره خود اعلام کرد، نیروی هوایی ارتش آمریکا موفق ...