داستان رومن و ماريا زوجی جهانگرد است که درگير اختلافاتی با يکديگرند. آن‌ها در ميانه سفر خود در ايران با موسسه جهانگردی طرف قراردادشان به مشکل بر می خورند. تا اين که مرتضا، مستخدم اخراجی هتل به کمک پسر عمويش براي آن‌ها نقشه می کشند.

پشتیبانی
دیدگاه 0