اغلب ترس‌ها با شناخت ما از بین می‌ روند، اما ترس‌هایی که تا مرگت ناشناخته می‌ مانند، رهایمان نمی‌ کنند.

سریال احضار قسمت پانزدهم
پشتیبانی
دیدگاه 0