ین فیلم یک اثر ماورائی است و شبیه آثار جنایی که یک اتفاق رئالیستی در آن رخ می دهد نیست، «رخنه» درباره حوادث عجیبی است که در یک خانه قدیمی رخ می دهد.

فیلم کوتاه رخنه
پشتیبانی
دیدگاه 0