پرنده کوچک خوشبختی

پرنده کوچک خوشبختی

118 دقیقه 1366 245 views

پس زمینه
پرنده کوچک خوشبختی
کیفیتزباننوعسرور
480pناشناختهدانلوددانلود سرور رسمی پخش کننده سرور رسمی پخش کننده
همه کیفیتهاناشناختهدانلوددانلود سرور رسمی پخش کننده سرور رسمی پخش کننده

ملیحه بر اثر ضربهٔ روحی در کودکی قدرت تکلم را از دست داده است و با یادآوری گذشته دچار تشنج عصبی می‌شود…

دیدگاه 0