پرندگان آزاد

Plumíferos Aventuras voladoras

01:20:00 2010 130 views Last updated on

پس زمینه

“جک” یک گنجشک معمولی است که خیلی دوست دارد بتواند مانند دوستانش پر جنب و جوش تر باشد. در این هنگام اتفاقی برای او می افتد که مسیر زندگی او را تغییر داده و نگاه او به زندگی را عوض می کند…

پشتیبانی
دیدگاه 0