گربه جعلی

Counterfeit Cat

22 دقیقه 2016 254 views Last updated on

پس زمینه

روایتگر ماجرای دوستی یک گربه تنبل خانگی با نام مکس و گارک می باشد. گارک بیگانه ای است که خود را در لباس یک گربه صورتی رنگ پوشانده تا معلوم نشود و بتواند در جامعه زندگی کند و ……

پشتیبانی
دیدگاه 0