احمد حامد

احمد حامد، بازیگر، نویسنده سینما و تلویزیون، در آثاری همچون فیلم سینمایی «کارگران مشغول کارند»، فیلم سینمایی «بهمن» و فیلم سینمایی «نسل جادویی» فعالیت داشته است.