«فیروزه» از یک کهن الگو پیروی می‌کند. کهن الگوی سفر مولانا از خراسان تا قونیه و درک و دریافتی که از این سفر دارد سوژه اصلی سریال ما است. تنها ارتباط و ویژگی این سریال سفری از خراسان به قونیه و بالعکس است.

سریال فیروزه قسمت سوم
پشتیبانی
اطلاعات
بازیگران
پس زمینه
دیدگاه 0