داستان سه جوان را روایت می‌کند که توسط یک قاچاقچی انسان قصد عبور غیرقانونی از مرزهای کشور ترکیه را دارند اما اعتقادات مذهبی قاچاقچی انسانی که می‌خواهد آنها را از مرز رد کند برای آنها مشکلاتی ایجاد می‌کند.

فیلم کوتاه حلزون
پشتیبانی
اطلاعات
بازیگران
پس زمینه
دیدگاه 0